Darmowy kurs powtórkowy z matematyki od 4 do 14 sierpnia br. dla naszych absolwentów, którzy mają  poprawkowy egzamin maturalny w sierpniu! 26 sierpnia o godz. 9.00 - pisemny egzamin poprawkowy z języka polskiego i matematyki w naszej szkole!

Uwaga absolwenci Technikum nr 4 z naszego zespołu szkół, którzy nie zdali egzaminu maturalnego z matematyki i mają poprawkę w sierpniu !

 

Plan kursu powtórkowego z matematyki
dla absolwentów ZSE im. JP II w Głogowie

w dniach 4-14 sierpnia 2014 r., s. 21, budynek główny

 Poniedziałek, 4.08 – funkcje – wykres, własności – p. Janek

Wtorek, 5.05 – funkcje liniowe – wykres własności – p. Janek

Środa, 6.08 – funkcja kwadratowa, nierówności kwadratowe – p. Durał

Czwartek, 7.08 – wielomiany równania wielomianowe – p. Durał

Poniedziałek, 11.08 – trygonometria – p. Liszczyńska

Wtorek, 12.08 – ciągi liczbowe – p. Liszczyńska

Środa, 13.08 – geometria analityczna – p. Głowacka

Czwartek, 14.08 - rozwiązywanie arkuszy egzem. – p. Głowacka

 Kurs jest nieodpłatny!

dodaj komentarz 
Ta strona wykorzystuje cookies. Akceptuję. Więcej informacji.
facebook