30 września - Otrzęsiny klas pierwszych - wygrała I a - na czele z Panią Justyną Chmielewską! Gratulujemy i czekamy na wystepy klas pierwszych na gali szkolnej 22 października!

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

Dyrektor ZSE im. JP II w Głogowie informuje, że dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno wychowawczych w bieżącym roku szkolnym są:

10 listopada br. – poniedziałek przed 11 listopada
4, 5, 6 maja
2015 r. - terminy pisemnych egzaminów maturalnych
                                z j. polskiego, angielskiego i matematyki
15 czerwca 2015 r.
– termin egazminu pisemnego potwierdzającego
                               kwalifikacje zawodowe (obecne klasy IV)
1 dzień między 16 a 19 czerwca – termin egzaminu praktycznego
                                     potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Razem 6 dni  - maksymalny limit dla ZSZ

dodaj komentarz 
Ta strona wykorzystuje cookies. Akceptuję. Więcej informacji.
facebook